This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Devolúció

Mint minden olyan mérnök, akinek a munkája része a költség- és folyamatoptimalizáció, és aki mindemellett némi politikával is koptatja idegrendszerét, én is eljátszottam a politikai devolúció fogalmával, és hogy mindez hogy is nézhetne ki Magyarországon.

Először is, mit jelent politikai értelemben a devolúció? A biológiaival ellentétben nem visszafejlődés és nem degeneráció, hanem a döntéshozatal lesüllyesztése alacsonyabb közigazgatási szintekre. A decentralizációval szemben nem egyszerű döntéshozatali hierarchiáról van szó, hiszen devolúció esetén operatív döntéshozatal csak a legalsó szinten történik, míg felsőbb szinteken már csak koordináció és stratégiai döntéshozatal zajlik. Tekintsünk el az egyszerűség kedvéért egy adott szinten meghozott döntés felülvizsgálati kérelméről, fellebbviteléről, hiszen ilyenkor sincs a hagyományos államigazgatási értelemben vett vezérlésről, sőt, a totális devolúció az az önkormányzati igazgatás kiteljesedése.

Advertisement

Magyarország közigazgatási szintjeinek legújabb definiálásakor minden egyes szintet megfeleltetett az EU NUTS és LAU szintjeinek, melyek az országrész, régió, megye (NUTS-1, 2 és 3), a járás és a település (LAU-1 és 2, korábbi nevükön NUTS-4 és 5) EU-kompatibilis adminisztratív hierarchiája. Devolúció esetén a felosztás leginkább földrajzi és csak legfeljebb stratégiai, de semmiképp nem operatív. Ez részben ugyan szembemegy az Ötv. jelenlegi koncepciójával, miszerint minden önkormányzat teljesen autonóm és független egymástól, azonban mivel felsőbb szintről nincs vezérlés, ezért ez nagyjából lényegtelen.

És hogy mindez hogy nézne ki a gyakorlatban? Először is, a hierarchia a következőképp nézne ki:
- NUTS-1: országrészek
- NUTS-2: régiók
- NUTS-3: megyék, megyei jogú városok, főváros
- LAU-1: járások, fővárosi kerületek
- LAU-2: települések

Advertisement

A végrehajtó hatalom jelenleg is képviselteti magát LAU-1-es szinten a járási kerületi hivatalok formájában. A történet az alábbi pontokon válik összetettebbé:
- a járási hivatalok osztályai (amelyek dolgozói jelenleg is külön minisztériumok alá tartoznak) stratégiai szinten koordinálják az egyes települési polgármesteri hivatalok osztályvezetőit, míg azok operatív módon koordinálják az egyes osztályok dolgozóit
- ezzel ortogonálisan a polgármesterek erőforrásmenedzsment tekintetében operatív, települési kormányzás tekintetében stratégiai módon koordinálja hivatalának osztályait
- megjelenik a járási önkormányzat mint törvényhozó szerv, melynek elsődleges feladata a települési közgyűlések felé a járási hivatalok egyes osztályai által megfogalmazott társadalompolitikai stratégiák jogszabályi hátterének biztosítása, valamint az egyes települési önkormányzatok saját hatáskörben meghozott rendeleteinek jogharmonizációja
- a járási hivatal költségvetésért felelős osztályai összehangolják az egyes települések forrásigényeit, illetve elszámolnak a járási önkormányzat képviselőtestülete felé a hozzájuk tartozó polgármesteri hivatalok forrásfelhasználásával
- a járási képviselőtestület felé folyamatos be- és elszámolási kötelezettsége van a járási hivatal osztályvezetőinek az egyes társadalompolitikai stratégiák megvalósulását illetően
- a járási hivatal vezetője gyakorlatilag a járás polgármestere

Tekintve, hogy NUTS-1 szinten mindössze három országrész van, ez drasztikusan lecsökkentené az országgyűlés méretét. Ennek vonzatai a következőek, a teljesség igénye nélkül:
- a Parlament jelenlegi ülésterme látogathatóvá válna. A reformkori nemzetgyűlés egyébként is egy korai devolúciós szakasza volt egy monarchiának, mérete mára okafogyottá vált. A közigazgatási hierarchiaszintek mentén delegálhatóvá válik mind a törvényhozás, mind a végrehajtás feladatköre
- kisebb országgyűlés, kisebb minisztériumok, kisebb kabinet, kisebb állam

Advertisement

Természetesen e logika tovább fejthető más szervezetek számára is. A Magyar Nemzeti Bank számára például lehetővé tenné, hogy végre szervezetileg is lekövesse azt a jelenséget, hogy a forint vásárlóértéke területről területre változik, ami egy rugalmasabb, kisebb granularitású monetáris politikai tervezést tenne lehetővé. Ezzel párhuzamosan terjeszkedhetne lefelé a KSH is, a végeredmény pedig egy területfüggő jegybanki alapkamat lenne, amivel az egyes pénzintézetek finomhangolhatnák hiteleik árazását, betéteik jövedelmezőségét. Összességében felgyorsíthatóvá válna az elmaradottabb térségek gazdaságának erősítése.

folyt. köv.

Share This Story

Get our newsletter